Browse categories

 • Ibibazo byerekeye Imana 41 questions Iva he, Ikora ite, Iteye ite, Iba he, ese ni ngombwa? Ese iravuga? ite?, Gute, ryari, hehe? N'ibindi byinshi wibaza...
 • Ibibazo byerekeye Yesu 56 questions Mu bwana bwe yakoraga iki? Ese ni Imana koko? Ari he ubu? Yari he hagati yo gupfa no kuzuka? Yasaga ate? .... N'ibindi n'ibindi....
 • Ibibazo byerekeye Umwuka Wera 28 questions Ese aravuga? Akora ate? Ese ni Imana? Kubatizwa mu mwuka ni gute? Impano z'Umwuka zikora gute?......
 • Ibibazo byerekeye Bibiriya 48 questions
 • Ibibazo byerekeye agakiza 30 questions
 • Ibibazo byerekeye itorero 53 questions
 • Ibibazo byerekeye ibihe by'imperuka 64 questions Ikinyagihumbi ni iki? Antichrist ni inde? Intambara ya Armagedoni ni iki? 666 ivuze iki? 144,000 ni bande?......
 • Ibibazo byerekeye Abamarayika n'abadayimoni 54 questions Ese Imana ikunda Satani? Kuki Itamukuraho? Ese Buri Mukristo agira Marayika-Murinzi? Ese satani yagwanye na 1/3 cy'abamarayika? N'ibindi.........
 • Ibibazo byerekeye ku muntu 27 questions Ese Roho irapfa cyangwa ntipfa?, amabara atandukanye y'abantu yavuye he? Kuki Imana yaturemye? Kuki dupfa?.........
 • Ibibazo ku buzima bwa Gikristo 76 questions
 • Ibibazo byerekeye gusenga 25 questions
 • Ibibazo byerekeye ku cyaha 37 questions
 • Ibibazo byerekeye umuryango (family) 6 questions
 • Ibibazo byerekeye amadini 0 questions
 • Inyigisho kuri Bibiriya 7 questions
Ikaze kuri Bazabibiriya.org; Wemerewe kubaza ikibazo cyose kijyanye n'iyobokamana, Dufite inararibonye n'abasesenguzi ba Bibiriya biteguye kugusubiza.

552 questions

132 answers

43 comments

813 users

...